ÇELİĞİN AVANTAJLARI


 • Esnektir
 • Hafiftir
 • Sünektir
 • Dayanıklıdır, hızlı inşa edilir.
 • Deprem enerjisini sönümler.
 • Daha az deprem yükü alır.
 • Şekil değiştirerek depremde ayakta kalır.
 • Depremden sonrasındada kullanılır.
 • Teknolojik bir üründür.
 • Daima ve kolaylıkla kontrol edilir.
 • Endüstriyel ortamda üretilir.
 • Doğaya saygılıdır.
 • Sökülüp yeniden kullanılabilir.
 • Ekomomiktir.
 • Yüzde yüz geri kazanılabilir.
 • Yapı çeliği, homojen, izotrop ve sürekli denetlenerek üretildiğinden güvenli bir malzemedir. Yüksek dayanımı nedeniyle öz ağırlığının taşıdığı yararlı yüke oranı küçüktür ve montajı tamamlandığı anda tam yükle çalışabilme özelliği vardır. Deprem ülkelerinde yapılarda çelik kullanılır.Japonya, Amerika gibi depreme sık karşılaşılan ülkelerde çelik yada beton-çelik kompozit çelik taşıyıcı sistemlerin kullanılmaları rastlantı değildir. Çelik çerçeveli yapı sistemleri, çok önemli olan bu üstünlükleri nedeniyle,
 • Büyük açıklıklı köprüler,
 • Endüstri yapıları
 • Spor salonları
 • Portatif ve prefabrik,
 • Taşıyıcı sistemleri özel olan yapılar,
 • Hızla yapılması gereken yapılar,
 • Temel zemini zayıf nitelikli yapılar,
 • Yatay yüklere dayanıklı yapılar,
 • Çok katlı veya yüksek yapılarda geniş kullanım alanı bulmaktadır.




  KULLANIM ALANLARI VE NEDENLERİ


Büyük açıklıkların kolonsuz aşılması
Hafiflik - yüksek mukavemet - yüksek çekme mukavemeti
Temel zemini zayif nitelikli yapılar
Hafiflik - süneklik - takviye olanakları
Deprem bölgelerindeki yapılar
Hafiflik - yüksek mukavemet - yüksek elastiklik modülü, süneklik
Endüstriyel yapılar
Yüksek mukavemet - yüksek elastiklik modülü - takviye olanakları - yapım hızı
Portatif yapılar
Hafiflik - sökülebilir ve taşınabilir olması


TAŞIYICI SİSTEM MALZEMESİNE GÖRE YAPI TÜRLERİ



  TARİHTE ÇELİK



18. yy.'ın ikinci yarısında hammaddeyi işleyerek kitlesel üretim daha ucuza gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle çalışma prensibi uzun zamandır bilinmesine rağmen kısıtlı düzeyde güç üretebilen buhar makinalarinın verimliliğinin artması, üretimde bir patlama yaşanmasına yol açmıştır. Endüstri yapılarının ortaya çıkışları 1750-1830 yıllarını kapsayan, "endüstri devrimi" olarak adlandırılan bu döneme rastlar. Endüstrinin altın çağında ortaya konan bu yapılar, insanlık tarihinde yeri yadsınamayacak yeni bir kültürel dönemin öncüleri olmuştur. Çelik yapılar da, bu dönemin en önemli bileşenlerinden birini oluşturmuştur. 1713 yılında Ingiltere'de kurulan yüksek fırınlar sayesinde elde edilen font demiri, 1779 yılında ilk kez mühendislik uygulamalarında kullanıldı. Font demirden modern çeliğe geçiş aşamaları özellikle köprüler üzerinden incelenebilir. Ham demirin sıvı hale getirilip, arıtılması ve çeşitli bileşiklerle karıştırılması sonucu dökme çelik üretilmiştir.

Çeşitli gelişmelerle, bugünkü modern çelik konstrüksiyon anlayışı doğmuştur. Günümüzde bir çelik konstrüksiyonun parçaları, kaynaklı birleşimler yapılarak, ulaşim olanaklarına bağlı olarak, mümkün oldugu kadar büyük parçalar halinde çelik atölyelerinde hazırlanıyor.




  DEPREM GERÇEĞİ



Ciddi bir deprem kuşağinda olan ülkemizde çeliğe olan ilginin artması gerektiğinden yola çıkarak maliyet anlamında rekabet edebilmek için değişken kesitli özel çelik dizaynı ile ilgili hem proje hem de imalat yapmaktayız.Aynı konuda ince cidarlı soğukta şekil verilmiş elemanlarla çeşitli dizaynlarda mimari anlamda öne çıkan konut yapıları yapmış ve yapmaktayız. Bu konuda 18 çelik ev İzmit'te 2000 yılında tamamlanmıştır. Yerel şartnameleri göz önüne alarak taşıyıcısı çelik olan evlerde ara katlarda kompozit betonarme döşeme ve dış cephede iklim kosulları dikkate alınarak gazbeton paneller kullanılmıştır. Bu evlerin hazır ithal çelik evler ve kütük evlerden farklı kendi insanımızın yaşam biçimi dikkate alınarak tasarlanmış olmasıdır. İthal evlerde kullanılan vinil kaplamalar ve yonga levha ürünler bölge şartlarina uymadığı için tarafımızca tescil edilmemiştir.


Daha fazla bilgi için: teknik@borainsaat.com

 


  TEKNİK EMNİYET VE İŞ GÜVENLİĞİ

Iş Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sağlanabilmesi için şantiyelerimizde Iş Güvenliği Mühendisliği ve Risk Analiz Değerlendirmesi esas alınmaktadır.

Tüm şantiyelerimiz ALL RİSK SİGORTA kapsamındadır.



  PROJELERİMİZDE RİSK YÖNETİMİ

Risk Belirleme

Projeyi etkilemesi muhtemel olan riskler belirlenecek ve her birinin özellikleri yazili hale getirilerek ve şantiye yönetimi tüm riskler için işverenin ve idarenin oluşturdukları dışında riskleri en aza indirecek tedbirleri almaktadır.

Projelerimizdeki Mühendislik Prosedürleri

Asağıda iş esnasında uyduğumuz mühendislik prosedürleri yazılmıştır.

 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • İlk yardim
 • Yangından korunma ve önleme
 • Elektrikli el aletleri
 • Kaynak ve kesme
 • Elektrik tesisatlarında emniyet kuralları
 • İskeleler ve Çalışma Platformları
 • Emniyet kemeri ve düşmeden korunma
 • Yürüyen vinç, kule vinci, ve asansörler
 • Kazı işleri
 • Beton ve duvar inşaatı
 • Çelik montajı
 • Merdivenler
 • Yıkım işleri
 • Patlatma ve patlayıcı kullanımı
 • Boru sistemlerinde basınç testleri
 • Kapalı kaplara giriş
 • Yüksekte çalışma
 • Çatı
 • Ekipman kontrolü